Financiële haalbaarheid

De financiële haalbaarheid geeft aan of het sein van een bouwproject op groen kan worden gezet. De haalbaarheid bepaalt of aan het project kan worden begonnen of dat er aanpassingen nodig zijn, zodat het budget niet wordt overschreden. Het is daarom van belang dat de kosten en opbrengsten vooraf in kaart worden gebracht, waardoor er inzicht ontstaat in de financiën.

Zo’n financieel overzicht van een bouwproject is een van de kerntaken van IGG. Onze bouwkostendeskundigen berekenen op basis van verschillende methodes wat de financiële haalbaarheid is van een ontwerp. Dat doen we niet alleen vooraf, maar ook gedurende het bouwproces, zodat tijdig kan worden ingegrepen als dat nodig is.

IGG’s brede aanpak van de financiële haalbaarheid

Onze haalbaarheidsanalyse richt zich niet alleen puur op de kosten en de opbrengsten. We gaan verder dan dat. We kijken naar regelgeving, naar de wensen en de eisen van de betrokken partijen en het bestemmingsplan. Samen met de financiële risico’s en alternatieve oplossingen vindt u dit terug in onze planvisie.

Daarnaast kunt u van ons een risicoanalyse verwachten. Daarin bekijken wat de financiële onzekerheden zijn binnen een project en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Juist omdat civiele werken en vastgoed steeds complexer worden is het van belang goed inzicht te hebben in de financiële risico’s.

Meer weten over de financiële haalbaarheid van uw project?

Een ander wapen is het zogeheten bouwkostenmanagement. Hierin gaan we verder dan het maken van sommen. We pakken het breed aan en zoomen niet alleen in op de regelgeving, maar we staan u ook bij bij het vastleggen van uitvoerders en ontwerpers. Hoe eerder dit gebeurt, des te vroeger u op de hoogte bent van de kosten die betrokkenen gaan maken.

Het voordeel van een financieel overzicht is dat u niet alleen op de hoogte bent van de kosten, maar ook dat u uw plannen tijdig kunt corrigeren en de beschikking heeft over financiële oplossingen, waardoor u toch binnen uw budget blijft. Met de bouwkostendeskundigen van IGG weet u meer over de financiële haalbaarheid van een project. Neem dan ook contact met ons op.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Haalbaarheidsstudies

Rijksuniversiteit Groningen, Zernikeborg

Groningen
NDSM Terrein

Amsterdam
Zoku Hotels Ahead

Amsterdam
Cultuurgebouwcomplex

Hoofddorp
Studentenhuisvesting Poppensteeg

Delft
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners