Faalkosten

Extra kosten wilt u natuurlijk te allen tijden voorkomen. Faalkosten – alle onnodige kosten gedurende het gehele bouwtraject – komen slecht uit. Onnodige uitgaven maken projecten duurder. Wie een project weet te behoeden van faalkosten, profiteert daar niet alleen van tijdens de bouw, maar creëert ook een goede naam voor de toekomst.

Faalkosten worden pas laat tijdens de uitvoering ontdekt. Ze zijn vaak niet terug te voeren op een partij, maar op de gehele organisatie. Als oorzaken van faalkosten kan worden gewezen naar een inefficiënte manier van werken, een stroeve communicatie en aan gebreken van het ontwerp, bij de uitvoering en de inkoop.

Met IGG worden faalkosten vermeden

Over het algemeen wijzen aannemers, architecten en installateurs naar elkaar of naar anderen als blijkt dat er onnodige kosten zijn gemaakt. Om deze kosten te voorkomen is het daarom van belang dat het bouwtraject van a tot z goed wordt voorbereid én begeleid, waarbij onnodige uitgaven worden geminimaliseerd.

De bouwkostendeskundigen van IGG beschikken over diverse instrumenten, de expertise en de ervaring om onverwachte kosten te vermijden. In de aanpak van IGG staat een goede samenwerking en afstemming tussen de opdrachtgever en -nemer centraal. Met het juiste plan van aanpak en goed teamwork komen mogelijke kosten eerder aan het licht.

De methodes tegen faalkosten

IGG heeft hiervoor diverse methodes in huis. Een haalbaarheidsanalyse geeft in een vroeg stadium aan of een project financieel mogelijk is en komt met alternatieve oplossingen voor financiële problemen. Contractmanagement verheldert de plichten en rechten en de financiële  verantwoordelijkheden van betrokken partijen.

Het samenstellen van een bouwteam verbetert de onderlinge samenwerking en draagt bij aan een goede werksfeer. Door middel van een selectieprocedure worden de meest geschikte partijen gevonden. Met al deze en andere methodes kan IGG uit de voeten en worden faalkosten beperkt. Wilt u niet worden geconfronteerd met onnodige kosten? Schakel dan IGG in.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners