Exploitatiekosten

Bij bouwkostenbeheersing wordt vaak gefocust op de investeringskosten die aan een bouwproject verbonden zijn. Dit is op het eerste gezicht een logische keuze – de realisatie van een pand brengt immers veel financiële risico’s met zich mee. Hoe beter men erin slaagt om de bouwkosten onder controle te houden, des te groter de slagingskans van het project.

Toch is deze visie op kostenbeheersing onvolledig. De uiteindelijke exploitatiekosten hebben immers ook veel invloed op de waarde van het gebouw. Wilt u er zeker van zijn dat de kosten van een pand of object tijdens de gehele levensduur optimaal zijn opgebouwd? Dan is het verstandig om al vanaf het vroegste stadium van uw bouwproject rekening te houden met de exploitatiekosten. De experts van IGG kunnen u hierin op ieder gewenst gebied ondersteunen.

Beter inzicht in uw exploitatiekosten

Onderhoud, afvalverwerking, logistiek, facilitaire dienstverlening, energie- en waterhuishouding – aan de exploitatie van een gebouw zijn uiteenlopende kosten verbonden. Wanneer deze niet bewust in de ontwikkeling van het bouwproject worden meegenomen bestaat het risico dat sommige exploitatiekosten over de levensduur van het pand sterk zullen stijgen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie zelf: wanneer het pand door de hoge energiekosten bijvoorbeeld minder aantrekkelijk wordt voor uw gebruikers, of wanneer noodzakelijke functionele aanpassingen plotseling zeer duur uitvallen.

Naarmate duurzaam bouwen steeds meer in de belangstelling komt te staan wordt het ontwikkelen van langetermijnstrategieën voor exploitatie steeds belangrijker. Niet de initiële kosten voeren hierbij de boventoon, maar juist de totale kosten over de levensduur van het pand. De exploitatiekosten zijn hier vanzelfsprekend onderdeel van en zullen net als de investeringskosten goed beheerst moeten worden om toekomstige risico’s onder controle te houden.

IGG heeft alle kennis en expertise in huis om uw organisatie hierin te ondersteunen. Wij kunnen alle relevante kosten binnen de levenscyclus van een pand voor u inzichtelijk maken en helpen u om een doordachte exploitatiestrategie te formuleren. Wilt u meer weten? Onze specialisten staan altijd voor u klaar. Neem contact op met IGG en maak een afspraak.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Mail
 

Hans Smit (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Exploitatiekosten

Rijksuniversiteit Groningen, Zernikeborg

Groningen
Sharing Tower

Amsterdam
First

Rotterdam
FOM, Differ

Eindhoven
Grotius Radboud universiteit

Nijmegen
Vrijheidsmuseum Nijmegen

Nijmegen
12
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners