Dealmaking

De ontwikkeling van nieuwe concepten vereist niet alleen visie, inzicht en middelen, maar ook ruimte. En hoe goed de eerste drie ook in uw concept gewaarborgd mogen zijn, de laatste is in Nederland altijd schaars. Of het nu gaat om nieuwbouw, civiele techniek of gebiedsontwikkeling – uw project zal een passende plaats in de omgeving moeten vinden. Dit kan alleen wanneer de belangen van alle betrokkenen voldoende vertegenwoordigd zijn in het projectvoorstel.

Helaas blijkt dit in de praktijk lastiger dan op papier. Opdrachtgevers, lokale overheden en omwonenden hebben vaak strijdige belangen. Hetzelfde geldt voor de partijen die bij ontwerp en uitvoering betrokken zijn. Dit kan ertoe leiden dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de gewenste resultaten van het project, met hoge risico’s en lagere gebruikerstevredenheid tot gevolg.

Dealmaking kan helpen om de eindresultaten van het project weer in focus te brengen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheden beter te verdelen.

Effectiever samenwerken, betere resultaten

Bouw- en ontwikkelingsprojecten hebben veel invloed op de omgeving waarin zij plaatsvinden. In uw ogen is deze positief of zelfs noodzakelijk, maar wat doet u wanneer omwonenden of grondbezitters het niet met u eens zijn? Hoe zorgt u als opdrachtgever voor een effectieve samenwerking met alle betrokkenen?

Dealmaking biedt een antwoord dat aansluit bij het toenemende gebruik van innovatieve contractvormen en bouworganisatievormen. Hierbij maakt de traditionele, controlerende rol van de opdrachtgever plaats voor een meer open rol. U bedenkt het concept, maar de markt bedenkt de oplossingen die nodig zijn om het ten uitvoer te brengen. Potentiële struikelblokken worden zo door de belanghebbenden zelf weggenomen voordat deze zich tot breekpunten kunnen ontwikkelen, terwijl tegelijkertijd deals ontstaan die de belangen van de gebruikers inherent behartigen.

Dealmaking kan uiteraard in uiteenlopende situaties worden ingezet. Bent u benieuwd of deze aanpak voor uw project geschikt is, of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan direct contact op met de adviseurs van IGG.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Aanbestedingsmanagement

The British School of Amsterdam

EA Laan van Puntenburg 100

Utrecht
Nationale Postcodeloterij

Amsterdam
Gershwin Brothers

Amsterdam
De Steltloper

Amsterdam
First

Rotterdam
123
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners