Bouwplanning en bouwlogistiek

Een goede bouwplanning en bouwlogistiek gaan hand in hand en ondersteunen een project. De bouwtijd bepaalt voor een groot deel de uitvoeringskosten van een project. Wat komt er kijken bij een goede planning? Daarvoor zijn afspraken nodig tussen de betrokken partijen als aannemers, projectontwikkelaars en architecten over de doelstellingen, de voorwaarden en wensen en eisen van een bouwproject.

Zonder een goede bouwlogistiek loopt de bouwplanning in gevaar. Er moet een keuze worden gemaakt voor de aanvoerroutes, de locatie van de bouwketen en bouwkranen en de opstelling van de steigers. Beide factoren, planning en logistiek, zijn mede bepalend in de totale berekening van de bouwkosten.

Een goede bouwplanning en bouwlogistiek voorkomen problemen

Wie niet goed genoeg aandacht besteed aan een effectieve en efficiënte bouwplanning en bouwlogistiek kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers en bouwvertraging. Daarom is het van belang dat er goed contractmanagement wordt bedreven. Dit is een onmisbaar aspect binnen een bouwproject.

Contractmanagement moet zorgen voor een vloeiende bouwplanning en bouwlogistiek. Het legt de rechten en plichten vast van de deelnemende partijen, verbetert de communicatie, verzorgt de contractuele verhoudingen, bepaalt de aansturing en tackelt tussentijdse problemen. Het staat garant voor een betere afstemming tussen de betrokkenen.

Een goede bouwplanning en bouwlogistiek zijn gebaat bij contracten

De relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kan op diverse manieren worden geformaliseerd. De verscheidenheid wordt veroorzaakt doordat bouwprojecten complex zijn en van elkaar verschillen. Daarom zijn er traditionele en geïntegreerde contracten in het leven geroepen die de het bouwproject soepel moeten doen verlopen.

De bouweconomen van IGG zullen er alles aan doen om om de bouwplanning en bouwlogistiek zo effectief en efficiënt te laten vormen ten einde faalkosten te voorkomen. Heeft u vragen over deze twee begrippen of wilt u IGG inschakelen om de bouwplanning en bouwlogistiek onder controle te hebben? Neem dan contact met ons op.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planningen

Uitbreiding Koningin Wilhelminalaan 2

Leidschendam
Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners