Bouwkostenindex

De Nederlandse bouweconomie is een dynamisch speelveld; de eenheidsprijzen van materialen, arbeid en materieel fluctueren met de tijd. Ook andere factoren zoals trends en innovaties in de bouwsector, nieuwe duurzaamheidseisen en conjuncturele veranderingen hebben invloed op de prijsontwikkelingen binnen de bouwmarkt.

Hoe beter u op de hoogte bent van deze ontwikkelingen, des te beter u de kosten van uw projecten zult kunnen beheersen. Daarom analyseert IGG ieder kwartaal de belangrijkste indexcijfers op gebied van Nederlandse bouwkosten en aanbestedingen. Deze indexcijfers worden vervolgens via BouwkostenIndex beschikbaar gesteld.

De meeste complete index van bouwkostencijfers

BouwkostenIndex tracht een zo volledig mogelijk beeld van de Nederlandse bouwkostenmarkt te geven. IGG heeft hiervoor alle gebouwtypen uit het BouwkostenKompas gecategoriseerd in diverse hoofd- en subgroepen. De indexcijfers worden voor ieder gebouwtype per kwartaal berekend. Daarnaast zijn er ook samengestelde indexcijfers beschikbaar. Elke individueel gebouwtype krijgt hiervoor een weegfactor toegewezen om te bepalen hoeveel deze meeweegt in het samengestelde groepscijfer. Ook wordt er een overall-indexcijfer voor de Nederlandse woningbouw berekend. Deze wordt samengesteld uit statistieken en indexcijfers van ongeveer 1.250 gebouwtypen.

BouwkostenIndex maakt verder onderscheid tussen de bouwkostenindex en de aanbestedingsindex; de eerste volgt de directe inkoop van de aannemer terwijl de tweede juist een beeld tracht te geven van de prijzen die aannemers rekenen voor de realisatie van bouwonderdelen. Zo weet u niet alleen wat de inkoopsprijzen van specifieke facetten van uw project zijn, maar ook wat hiervoor in de huidige markt gerekend wordt.

Wilt u meer weten over BouwkostenIndex of wilt u deze online tool graag zelf uitproberen? Op BouwkostenIndex.nl kunt u direct aan de slag. Voor vragen of meer informatie over de producten en tools van IGG kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons team.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners