Bouwkostencheck

Nederlandse gemeentes krijgen jaarlijks met een grote hoeveelheid bouwaanvragen te maken. Deze aanvragen moeten eerst worden gecontroleerd voordat zij gehonoreerd of verworpen kunnen worden. Omdat de gemeentelijke legeskosten op de bouwkosten worden gebaseerd die door de aanvrager zijn opgegeven is het van groot belang om te controleren of deze kostenindicatie klopt.

IGG heeft hiervoor Bouwkostencheck ontwikkeld, een speciale online tool waarmee gemeentes eenvoudig en efficiënt de correctheid van bouwaanvragen kunnen controleren. Inspecteurs kunnen via Bouwkostencheck binnen 10 tot 30 minuten een bouwproject compleet doorrekenen en een begroting opstellen tot op elementenniveau, waardoor de juiste legesgrondslag sneller en met een hogere mate van zekerheid bepaald kan worden.

Zekerheid over de legeskosten van iedere aanvraag

De controle van bouwaanvragen is in veel gevallen nog een onzeker en tijdrovend proces; veel gemeentes maken gebruik van handmatige controle aan de hand van kengetallen. Deze werkwijze levert in de praktijk echter zelden de gewenste, kleine bandbreedte van resultaten die nodig is om de juiste legeskosten te bepalen. Het gevolg is dat onjuist berekende bouwaanvragen gehonoreerd kunnen worden, terwijl in andere gevallen de legeskosten onterecht kunnen worden aangepast.

Bouwkostencheck kijkt echter verder dan kengetallen alleen – het programma omvat naast kengetallen ook een centrale database, specifieke rekenmethoden voor verschillende gebouwtypen, eenheidsprijzen en recente bouwstatistieken. Hierdoor zijn de resultaten van Bouwkostencheck aanzienlijk nauwkeuriger dan die van andere, minder uitgebreide controles.

Deze verhoogde nauwkeurigheid gaat bovendien niet ten kosten van de gebruiksvriendelijkheid van het programma. Bouwkostencheck is zo ontworpen dat inspecteurs aan de hand van betrekkelijk eenvoudige gegevens snel een nauwkeurige berekening kunnen doorvoeren.

Heeft u vragen over deze online tool, of wilt u weten hoe IGG u verder bij legesoptimalisatie kan ondersteunen? Bekijk de mogelijkheden van Bouwkostencheck hier online of neem contact op met het team van IGG.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners