Bouw Informatie Model (BIM)

Moderne bouwprojecten zijn vanzelfsprekend complexe aangelegenheden. Het ontwerpen, plannen en construeren van een gebouw neemt veel tijd in beslag, zeker wanneer men alle onzekerheden ten aanzien van budget en planning effectief wil afdichten. Het is immers niet mogelijk om vooraf een functioneel prototype van een gebouw te realiseren; dit zou in de praktijk evenveel werk vergen als het uiteindelijke bouwproject zelf.

Om toch een goed beeld te kunnen krijgen van het gehele project en alle afhankelijkheden wordt daarom vaak gewerkt met een Bouw Informatie Model of Building Information Model (BIM). Hierin wordt een 3D-model gemaakt van het te realiseren bouwwerk, waar vervolgens alle relevante data over materialen, constructie en andere belangrijke zaken aan gekoppeld kan worden. Het resultaat is een bewerkbaar overzicht van alle informatie die voor het bouwwerk beschikbaar is.

Calculatie en kostenbeheersing via het BIM

Werken met een Bouw Informatie Model maakt het niet alleen mogelijk om de samenstelling van een gebouw en de eigenschappen van individuele onderdelen vooraf in kaart te brengen – ook de planning van werkzaamheden en de bouwkosten kunnen in het model geïntegreerd worden. Dit levert op gebied van kostenbeheersing interessante voordelen op.

Door een directe koppeling tussen calculatie- en rekensoftware en de bouwinformatie te realiseren kunnen alle facetten van het bouwproject sneller en transparanter doorgerekend worden. Daarbij zorgt het model ervoor dat de invloed van bouwtechnische wijzigingen automatisch in alle afhankelijke objecten wordt doorgevoerd, wat voorkomt dat belangrijke details over het hoofd worden gezien.

IGG maakt gebruik van het calculatiepakket BIMCalc om bouwkosten aan het Bouw Informatie Model te koppelen. Deze zelfstandig ontwikkelde software maakt het mogelijk om de bouwkosten van een BIM direct in Autodesk Revit te berekenen. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van deze software, neem dan contact op met het team van IGG. Wij vertellen u graag meer over het nut van deze aanpak.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Rob Passchier (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: BIM

Stadion Feyenoord

Rotterdam
Paleis Het Loo

Apeldoorn
Sola Gratia

Schoonhoven
Ter Weel

Goes
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners