Begrotingen (Initiatief- t/m directiebegroting)

Het beheersen van de kosten begint altijd met het inzichtelijk maken van de te verwachte (bouw)kosten van het project. IGG is specialist op het maken van begrotingen voor ieder soort project en in elke fase van het ontwerp. IGG werkt hierin tijdens het ontwerpproces proactief waarbij de ontwikkeling van het ontwerp continue wordt getoetst aan het gestelde budget.

Risico’s in het ontwerp en de raming brengen wij in kaart en waar mogelijk sturen wij het ontwerpteam om snel duidelijkheid te kunnen verschaffen op onderdelen waar de grootste financiële onzekerheden zitten. IGG volgt de marktontwikkeling op de voet en zal deze ontwikkeling meenemen in de adviezen. Gedurende het ontwerptraject zorgt IGG voor een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de uiteindelijke kosten om een goed sturingsmechanisme te hebben, zowel een negatieve als positieve kant op. Budgetoverschrijdingen vinden wij dan ook niet meer van deze tijd, daarentegen zien wij een aanbesteding waarbij ruim onder de raming wordt aanbesteed zeker ook niet als goed resultaat.

In elke fase van het ontwerp wordt een compleet financiële tussenstand gegeven door een fasebegroting op te stellen. Afhankelijk van de ontwerpfase kunnen wij verschillende benaderingen van begroten hanteren.

Budgetbegroting

Op basis van het Programma van Eisen (of een initiatief) wordt een budgetraming opgesteld door de functie, omvang en de gewenste beeldkwaliteit financieel inzichtelijk te maken. Een budgetraming wordt opgezet in hoofdelementen zodat per elementen discussie en sturing mogelijk is. Bij een budgetbegroting worden afwijkingen t.o.v. een ’standaard’ inzichtelijk gemaakt.

Ontwerpbegroting: schetsontwerp (SO), voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) of Technisch ontwerp

Op basis van een de ontwerpstukken van het ontwerpteam leveren wij een elementenbegroting conform de nlSfb-indeling. Afhankelijk van de fase prijzen wij de begrotingen af op elementen op basis van functie of kwalitatief (bijvoorbeeld: op functie: “woningscheidende vloer”; op kwaliteit: “Breedplaatvloer 260mm, betonkwaliteit B95, 75 kg wapening / m3, enz.”). Afhankelijk van de ontwerpfase leveren wij ramingen op de volgende niveaus:

  • Niveau 2 elementenmethode 91 (xxx naam?)
  • Niveau 3
  • Niveau 4

Directiebegrotingen (bestek-, aanbestedingsfase)

Voor een correcte prijsvorming zal er voor er wordt aanbesteed een directieraming worden gemaakt van de aanbestedingsstukken (over het algemeen bestek en tekeningen). Hierbij wordt een zeer gedetailleerd niveau bij het opstellen gehanteerd die gelijk is aan de wijze waarop een aannemer een inschrijfbegroting op stelt. In een directiebegroting maakt IGG tevens gebruik van leveranciers en onderaannemers om nauwkeurige prijzen uit de markt te halen.

Een directieraming is er voor om een definitieve laatste (financiële) beoordeling van de aanbestedingsstukken te doen en anderzijds geeft een directieraming meer sturing bij een vergelijking van de inschrijvers en het begeleiden van de onderhandeling.

Directiebegrotingen kunnen zowel worden opgesteld volgens de STABU-systematiek als de elementenmethode ’91 (Niveau 5).

Rapportage

De begroting die wij opstellen wordt vergezeld van een rapportage, waarin wij uitgangspunten van de raming vastleggen. Tevens completeren wij ons advies altijd met een overzicht van mogelijke risico’s, mogelijke bezuinigingsopties, een analyse van de marktomstandigheden en krijgen wij altijd even verder naar een volgende fase waarover wij direct een advies opnemen.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners