Artikel 19 van de standaard bouwteamovereenkomst

Indien Partijen [tijdens de bouwteamfase] na onderhandeling over de prijsaanbieding van de aannemer geen overeenstemming bereiken over de aanneemsom, vragen Partijen aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige advies.

Door het vroegtijdig betrekken van een aannemer bij het ontwerpproces was de verwachting dat het eindresultaat van een bouwproject zou verbeteren. Dit mede door een betere risicobeheersing en lagere bouwkosten door een geoptimaliseerd bouwproces. De bouwteamovereenkomst wordt dan ook steeds vaker toegepast. De praktijk is echter weerbarstiger en regelmatig moeten wij constateren dat de samenwerking in bouwteamverband niet tot het gewenste resultaat leidt. De gestegen bouwkosten (2018 was op dat punt een slecht jaar voor opdrachtgevers) dragen in dat opzicht niet in positieve zin bij. Budgetten die eerder zijn geraamd sluiten vaak niet meer aan op de huidige prijzen en aannemers zijn zich bewust van de situatie op de markt.

IGG is als bouwkostenadviseur niet alleen betrokken bij diverse bouwteamovereenkomsten, maar treedt ook regelmatig op als een second opinion opgesteld moet worden door een onafhankelijke bouwkostendeskundige zoals dit is omschreven in artikel 19 van de standaard bouwteamovereenkomst. Als grootste bouwkostenadviesbureau van Nederland, zijn wij in staat om snel te schakelen en kunnen wij binnen de termijnen van een bouwteamovereenkomst een goed onderbouwd advies uitbrengen.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners