Rapport IGG helpt de gemeente Rotterdam bij de ontwikkeling van het stadskantoor


Een uitspraak van de rechtbank Rotterdam heeft er voor gezorgd dat de ontwikkeling van het Stadskantoor van Rotterdam verder kon. Voor de gunning van de architectenopdracht was een selectie gemaakt uit vijf architectenbureaus die alle een schetsplan hadden ingediend met bijbehorende raming. OMA kwam hier als winnende architect uit, maar tegen deze beslissing werd bezwaar gemaakt. […]

Lees verder

Stapelen van functies


Stapelen van Functies Door: Ton de Groot In: KengetallenKompas 2009 Stapelen van functies, voordeliger of duurder? Veel opdrachtgevende partijen gaan er gemakshalve van uit dat het voordeliger is om verschillende functies in één gebouw te combineren dan aparte gebouwen te maken voor de verschillende functies. Immers: door verschillende functies op elkaar te stapelen verdeel je […]

Lees verder

Marktprijs of concurrerende prijs


Marktprijs of concurrerende prijs Omgaan met extreme marktfluctuaties. Door: Arno Vonk, Jeroen de Wilde In: KengetallenKompas 2009 Afgelopen jaar hebben pieken en dalen elkaar in korte tijd opgevolgd. Begin 2008 stegen de grondstofprijzen tot recordhoogte waardoor (beursgenoteerde) aannemers met winstwaarschuwingen kwamen omdat zij projecten hadden aangenomen tegen prijzen waarvoor zij niet konden inkopen. In de […]

Lees verder

Een begroting is net een mand met fruit


Een begroting is net een mand met fruit… …op den duur bederft die. Door: Ton de Groot In: KengetallenKompas 2008 Omvang en kwaliteit van een bouwproject zijn in de plan- en voorbereidingsfase continu onderhevig aan veranderende interne en externe factoren. Naarmate het ontwerp verder wordt uitgewerkt, leiden nieuwe inzichten tot allerlei aanpassingen. Bovendien veranderen, door vraag en aanbod in […]

Lees verder

Vierkante of kubieke meters?


Vierkante of kubieke meters? Een bouwkostenkengetal geeft de verhouding aan tussen de bouwkosten en een gekozen eenheid. De opsteller van een kengetal is in principe vrij in het bepalen van zijn ‘eenheid’. Zo kan de opsteller de bouwkosten relateren aan het aantal te plaatsen binnendeuren of het aantal funderingspalen. Deze eenheden zullen echter niet goed bruikbaar zijn omdat de relatie […]

Lees verder

Initiatieffase met Pareto


Initiatieffase met Pareto “the vital few and the trivial many” Door Arno Vonk en Jeroen de Wilde In: KengetallenKompas 2007 De verwachting dat 50% van de inspanning 50% van de resultaten oplevert blijkt een veelgemaakte gedachtefout te zijn. In veel gevallen blijkt een klein, belangrijk deel een overheersend effect te hebben. De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto merkte in […]

Lees verder

Bouwkostenkengetallen


Bouwkostenkengetallen Voor een eerste indicatie of controle, anders een gevaarlijke rekenmethode! Door: Ton de Groot, In KengetallenKompas 2007 Opdrachtgevers en aannemers willen nog wel eens kengetallen gebruiken om snel even een project “door te rekenen”. Dat soort ondeskundig gebruik leidt in de praktijk al gauw tot verkeerde conclusies, waardoor de opdrachtgever onnodig schade lijdt. Een voorbeeld uit de praktijk: […]

Lees verder

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op

Notheme