IGG Bouweconomie Verdieping - IGG Bouweconomie

Verdieping

Verdieping

Levensduurkosten, alle kosten voor bouw en exploitatie in beeld


We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal wel voorbeelden van gebouwen waar binnen 10 jaar grondige renovaties nodig waren. Of waar het binnenklimaat jaren na de oplevering nog steeds te wensen over liet. Hoe zorgen we ervoor dat we een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing kunnen nemen? […]

Lees verder
Verdieping

25% meer duurzame waarde bij slechts 5% meer investering


25% meer duurzame waarde bij slechts 5% meer investering: IGG en W/E tonen aan dat het kan! Adviesbureau IGG Bouweconomie en onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E adviseurs zijn een samenwerking aangegaan. De twee organisaties willen samen met opdrachtgevers zoeken naar hoe er maximaal duurzame waarde aan een investering kan worden toegevoegd. Over W/E Adviseurs Onderzoeks- […]

Lees verder
Verdieping

DG2020, het nieuwe model bouwteamovereenkomst


In mei 2020 is het nieuwe model bouwteamovereenkomst gelanceerd door Duurzaam Gebouwd. Het oude model is opgesteld in 1992 en sindsdien niet meer gewijzigd. Veel onderwerpen zijn echter sinds 1992 veranderd zoals de ontwikkeling van de geïntegreerde overeenkomst (UAV-gc). Een samenwerkingsvorm die in de basis niet echt aansloot bij het model uit 1992. Al dit […]

Lees verder
Verdieping

LCC, wat kan je ermee?


DACE Contactbijeenkomst 15 maart 2018 Op de eerste contactbijeenkomst van 2018 wilde de SIG GWW bespreken welke recente ontwikkelingen er zijn in het uitvoeren van Levenscyclus kostenberekeningen (LCC). Die ontwikkelingen worden vooral beïnvloed door het feit dat greenfield projecten minder vaak voorkomen en dat meer sprake is van verandering van bestaande assets. Dat laatste betreft […]

Lees verder
Verdieping

Aanbestedingswet 2016


De huidige Aanbestedingswet die sinds 2013 in werking is getreden zal dit jaar verder worden gemoderniseerd. De nieuwe richtlijnen zullen moeten leiden tot een verdere beperking van de administratieve lasten en het verder vergroten van de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten. Voorts geven de nieuwe richtlijnen mogelijkheden om meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, […]

Lees verder
Verdieping

In zeven stappen een einde aan dubbele pet gemeente bij grondexploitatie


Waar het gaat om grondexploitatie hebben gemeenten nogal eens een dubbele pet op. Zij zijn namelijk de partij die de kaders stelt voor de ontwikkeling van een stuk grond en tegelijk kunnen ze (delen van) die ontwikkeling zélf op zich nemen. Daar komt bij dat de hoeveelheid afboekingen van gemeentes op grondexploitatie de afgelopen jaren […]

Lees verder
Verdieping

Aanbestedingswet: wisselende interpretaties leiden nog steeds tot fouten


De Aanbestedingswet die in 2013 van kracht is gegaan, heeft het proces van aanbesteden eerlijker, maar tegelijk ook een stuk gecompliceerder gemaakt. In veel gevallen zien we nu nog dat veel aanbestedende diensten de regels niet juist volgen of interpreteren. In de basis dienen correct uitgevoerde aanbestedingen te voldoen aan de volgende drie pijlers: gelijkheid, […]

Lees verder
Verdieping

Het belang van indexcijfers voor de bouw


De bouweconomie is altijd in beweging. Prijzen van grondstoffen, materialen en arbeid fluctueren per kwartaal – soms nauwelijks, soms sterk. Deze economische onzekerheid kan grote gevolgen hebben in de bouwsector; de continue veranderingen in het prijspeil maken het immers moeilijker om de kosten van omvangrijke, complexe projecten te beheersen. Om mogelijke financiële risico’s goed af […]

Lees verder
Verdieping

Milieukosten materiaalgebruik


Sinds 1 januari is het voor aanvragers van een omgevingsvergunning verplicht om een berekening van de milieuprestatie toe te voegen. Deze berekening moet de aanvragers beter bewust maken van de materiaalkeuzes in een ontwerp en de consequenties hiervan op het milieu. Vooralsnog voldoet enkel het inzichtelijk maken van deze milieukosten, en wordt er geen minimum […]

Lees verder

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op