The Building Cost Guide

To reduce the cost of construction projects to manage, it is important that you have clear information available. Construction costs are indeed complex entities – the work, materials and material support will depend on the constraints and objectives of the project, and change as the project progresses.

The Building Cost Guide can help you get a good estimate of the building component costs to make. Archidat brings various annual editions of the Guide of Construction costs, each for a specific part of the building. If you are using the Building Cost Guide you can always rely on the correct indication of costs – IGG is a partner of Archidat, and delivers metrics and expertise for the publication Codes Compass that fits into the series Building Costs Guide.

 

Een compact naslagwerk voor alle bouwkosten

A compact reference book for all construction costs

The Building Cost Guide provides a handy summary of construction costs for maintenance and renovation, residential, commercial, renovation work, painting and installation. The similar guide Construction Costs EU  ( multi-country/multilingual) The guide give a clear and complete picture of the costs relevant to each sector, taking into account the labor, materials, equipment costs and wages as available when the Building Cost Guide was printed.

This allows you to have a convenient compact reference to forecasts and estimates to control, and alternative solutions mapping. The Building Cost Guide is updated every year with new information, and easy online ordering.

 

Aanvullingen op de Bouwkostenwijzer

 

The Building Cost Guide is a useful tool to reduce the cost of your projects more effectively manage – but it is not the only one. The construction cost consultants IGG have different online and offline products designed to complement the Building Cost Guide.

Construction costs in the Compass and Compass Key figures are all relevant figures and indicators included that you need to build economic problems to solve. Through the online Building Cost Index can be also a quarterly statement of index numbers for the construction request. In addition, IGG also a tool for calculating Construction Fees.

Want to know more about the Building Cost Guide, or are you curious about the products of IGG? Look around our website, or contact one of our consultants.

Om de kosten van bouwprojecten te kunnen beheersen is het belangrijk dat u over heldere informatie kunt beschikken. Bouwkosten zijn immers complexe entiteiten – de werkzaamheden, materialen en materiële ondersteuning hangen af van de randvoorwaarden en doelstellingen van het project, en veranderen naarmate het traject verder vordert.

De Bouwkostenwijzer kan u helpen om een goede inschatting van de bouwdeelkosten te kunnen maken. Archidat brengt jaarlijks verschillende edities van de Bouwkostenwijzer uit, ieder voor een specifiek onderdeel van de bouwsector. Wanneer u gebruik maakt van de Bouwkostenwijzer kunt u altijd vertrouwen op de juiste kostenindicatie – IGG is partner van Archidat, en levert kengetallen en expertise voor de publicatie KengetallenKompas die past in de serie BouwkostenWijzer.

De Bouwkostenwijzer biedt een handzaam overzicht van bouwkosten voor onderhoud en renovatie, woningbouw, utiliteitsbouw, verbouwingswerkzaamheden, schilderwerk en installatietechniek. De gidsen geven een duidelijk en volledig beeld van de kosten die relevant zijn voor ieder deelgebied, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsnormen, materiaalkosten, materieelkosten en lonen zoals die beschikbaar waren toen de Bouwkostenwijzer werd gedrukt.

Hierdoor kunt u overal beschikken over een compact naslagwerk om prognoses en ramingen te controleren, en alternatieve oplossingen in kaart te brengen. De Bouwkostenwijzer wordt ieder jaar met nieuwe informatie bijgewerkt, en is eenvoudig online te bestellen.

De Bouwkostenwijzer is een nuttig hulpmiddel om de kosten van uw bouwprojecten effectiever te beheersen – maar het is niet de enige. De bouwkostenadviseurs van IGG hebben verschillende online en offline producten ontwikkeld als aanvulling op de Bouwkostenwijzer.

In het BouwkostenKompas en het KengetallenKompas staan alle relevante cijfers en kengetallen opgenomen die u nodig heeft om bouweconomische vraagstukken op te kunnen lossen. Via de online BouwkostenIndex kunt u daarnaast een kwartaaloverzicht van indexgetallen voor de bouwsector opvragen. Daarnaast heeft IGG ook een tool voor het berekenen van Bouwleges.

Wilt u meer weten over de Bouwkostenwijzer, of bent u benieuwd naar de producten van IGG? Kijk gerust rond op onze website, of neem contact op met een van onze adviseurs.


Enkele projecten met adviesdienst: Building costs management

Naturalis Biodiversity Centre Leiden.

University of Groningen, new science block

Sharing Tower

FIRST Rotterdam

Rotterdam
Emmen theatre

Emmen
Remodeling of former Shell HQ

Amsterdam
12345...10...»»
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Our partners

IGG Bointon de Groot is an active partner in the built environment. IGG follows
al trends and developments. Some of our important partners:

Partners