De informatie opgenomen in e-mails van IGG Bointon de Groot BV kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IGG Bointon de Groot BV niet toegestaan. Voor de juistheid en volledigheid zijn noch IGG Bointon de Groot BV noch de aan haar gelieerde vennootschappen op enigerlei wijze aansprakelijk, noch kan daaraan enig recht worden ontleend.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners