Milieukosten materiaalgebruik

Danny de Graaff
Milieukosten materiaalgebruik

Sinds 1 januari is het voor aanvragers van een omgevingsvergunning verplicht om een berekening van de milieuprestatie toe te voegen. Deze berekening moet de aanvragers beter bewust maken van de materiaalkeuzes in een ontwerp en de consequenties hiervan op het milieu. Vooralsnog voldoet enkel het inzichtelijk maken van deze milieukosten, en wordt er geen minimum eis gesteld. Dit in tegenstelling tot de eisen bij enkele duurzaamheidslabels zoals BREEAM¬ NL, GPR¬Gebouw en GreenCalc+ waarbij aan de milieubelasting ten gevolge van de toe¬ gepaste materialen wel aan eisen zijn gebonden. Hoe lager de milieukosten, hoe hoger de score voor het duurzaamheidslabel.

IGG maakt op basis van nieuwe hoeveelhedenstaten of de hoeveelhedenstaat uit de eigen begrotingen een correcte milieukostenberekening conform de gestelde eisen in het bouwbesluit en de verschillende duurzaamheidslabels.

Kijk bij onze oplossingen.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Mail
 

Danny de Graaff

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners