De Bouwkostenwijzer

Om de kosten van bouwprojecten te kunnen beheersen is het belangrijk dat u over heldere informatie kunt beschikken. Bouwkosten zijn immers complexe entiteiten – de werkzaamheden, materialen en materiële ondersteuning hangen af van de randvoorwaarden en doelstellingen van het project, en veranderen naarmate het traject verder vordert.

De Bouwkostenwijzer kan u helpen om een goede inschatting van de bouwdeelkosten te kunnen maken. Archidat brengt jaarlijks verschillende edities van de Bouwkostenwijzer uit, ieder voor een specifiek onderdeel van de bouwsector. Wanneer u gebruik maakt van de Bouwkostenwijzer kunt u altijd vertrouwen op de juiste kostenindicatie – IGG is partner van Archidat, en levert kengetallen en expertise voor de publicatie KengetallenKompas die past in de serie BouwkostenWijzer.

Een compact naslagwerk voor alle bouwkosten

De Bouwkostenwijzer biedt een handzaam overzicht van bouwkosten voor onderhoud en renovatie, woningbouw, utiliteitsbouw, verbouwingswerkzaamheden, schilderwerk en installatietechniek. De gidsen geven een duidelijk en volledig beeld van de kosten die relevant zijn voor ieder deelgebied, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsnormen, materiaalkosten, materieelkosten en lonen zoals die beschikbaar waren toen de Bouwkostenwijzer werd gedrukt.

Hierdoor kunt u overal beschikken over een compact naslagwerk om prognoses en ramingen te controleren, en alternatieve oplossingen in kaart te brengen. De Bouwkostenwijzer wordt ieder jaar met nieuwe informatie bijgewerkt, en is eenvoudig online te bestellen.

Aanvullingen op de Bouwkostenwijzer

De Bouwkostenwijzer is een nuttig hulpmiddel om de kosten van uw bouwprojecten effectiever te beheersen – maar het is niet de enige. De bouwkostenadviseurs van IGG hebben verschillende online en offline producten ontwikkeld als aanvulling op de Bouwkostenwijzer.

In het BouwkostenKompas en het KengetallenKompas staan alle relevante cijfers en kengetallen opgenomen die u nodig heeft om bouweconomische vraagstukken op te kunnen lossen. Via de online BouwkostenIndex kunt u daarnaast een kwartaaloverzicht van indexgetallen voor de bouwsector opvragen. Daarnaast heeft IGG ook een tool voor het berekenen van Bouwleges.

Wilt u meer weten over de Bouwkostenwijzer, of bent u benieuwd naar de producten van IGG? Kijk gerust rond op onze website, of neem contact op met een van onze adviseurs.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners