Nieuwe uitgaven bouwkostenkompas 2015

Arno Vonk MRICS
Nieuwe uitgaven bouwkostenkompas 2015

Gisteren middag zijn de nieuwe uitgaven van het bouwkostenkompas verstuurd. Dit jaar zijn de uitgaven woning- en utiliteitsbouw en de uitgave installaties flink onder handen genomen en zijn volledig ge-update met de nieuwe EPC -eisen. Voor het overzicht is per type nog inzichtelijk gemaakt welke meerkosten gemoeid zijn met de verbetering.

Uiteraard ook dit jaar weer een interessante column van Ton de Groot over de kostenontwikkelingen binnen de bouw.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners