Investeringskosten

De totale kosten van een project beperken zich niet tot de bouwkosten. Voor een berekening van de totale investeringskosten dienen naast de bouwkosten rekening te worden gehouden met de kosten van de grond, inrichting, bijkomende kosten en de eigen kosten van de ontwikkelaar. Elk project heeft hierin zijn eigen vraagstelling, benadering en kenmerken.

Inzicht in de totale investeringskosten

IGG Bointon de Groot geeft inzicht in de totale investeringskosten van uw project. Met een compleet en goed onderbouwd overzicht van deze investeringskosten is het mogelijk juiste budgetten voor het project te bepalen en inzicht te krijgen in de sturingsmogelijkheden binnen het budget.

Een heldere kijk op het bewaken van uw investeringskosten

Om de kosten in alle fasen te beheersen heeft IGG Bointon de Groot een investeringskostenbewakingsmodel ontwikkeld. In ons model leggen we op een heldere wijze alle financiële gegevens vast met betrekking tot budget, aangegane verplichting, ramingen van nog te verwachten kosten en facturering. Periodiek worden rapportages opgesteld met betrekking tot de financiële stand van zaken en de prognose van de totale kosten. Zo heeft u op elk moment inzicht in de financiële situatie van het project en kunt u tijdig (bij)sturen.

Heeft u vragen over investeringskosten, of wilt u een afspraak maken met een van onze specialisten? In dat geval kunt u altijd contact opnemen met IGG.


Enkele projecten met adviesdienst: Investeringskosten

GAK gebouw

Amsterdam
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Leiden
IJ-Dock

Amsterdam
Flora Holland

Aalsmeer
Uitbreiding Amsterdam ArenA

Amsterdam
Luchthaven Schiphol

Schiphol
12
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners