IGG zorgt voor onafhankelijke bepaling werktuigenvrijstelling windturbines

Arno Vonk MRICS
IGG zorgt voor onafhankelijke bepaling werktuigenvrijstelling windturbines

IGG heeft in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een onderzoek naar de kostenverdeling van windmolens uitgevoerd wat heeft geresulteerd in: het rapport “Onderzoek windmolens VNG”. Recentelijk is dit rapport door de gemeente Alkmaar gebruikt in een bezwaarprocedure over de werktuigenvrijstelling. De eigenaar van de windmolen wilde een grooter deel onder werktuigenvrijstelling laten vallen zodat er minder WOZ betaald hoefte te worden. De rechter is  hierin niet meegegaan omdat zij van mening is dat de onderbouwing van ons rapport afdoende heeft aangetoond dat de door ons berekende werktuigenvrijstelling niet te laag is.

Voor meer informatie: www.rechtspraak.nl

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners