Grote opknapbeurt metrostations Amsterdam

Arno Vonk MRICS
Grote opknapbeurt metrostations Amsterdam

Na bijna veertig jaar intensief gebruik zullen de vijf ondergrondse en elf bovengrondse stations van de metro Oostlijn in Amsterdam een grote opknapbeurt krijgen. Voorafgaand aan het opknappen van de stations werd de metrotunnel van de Oostlijn reeds aangepakt, waarin de vluchtwegen, rook- en warmteafvoer, ventilatie en de beveiligingsinstallaties onder handen werden genomen.

Hegeman gaat bouwen

Voor de aanbesteding werd een uitgebreide procedure gevolgd middels een Design & Build contract met concurrentiegerichte dialoog. Met drie aannemers (combinaties) is een tweede dialoogfase doorlopen. Uit drie kwalitatief goede inschrijvingen is Hegeman Plus als meest succesvolle uit de bus gekomen. Op 24 juli was de gunning definitief. Het contract werd getekend op 20 augustus.

Ontwerp van Group A

Architectenbureau Group A maakte het ontwerp voor de stations, waarbij licht een belangrijke rol speelt. Op de stations komen glazen liften. Tevens worden vides opgebroken, zodat er meer daglicht in de stations komt. Oude loketten zullen verdwijnen en de wanden worden strak getrokken. Voorts worden kaartautomaten, SOS-palen en informatiepanelen geclusterd in één wand, zodat er meer rust ontstaat. Reizigers kunnen straks makkelijker hun weg vinden in de metrostations.

Uitengineeringsfase door de aannemer

Voor de verdere uitwerking van het ontwerp is de aannemer verantwoordelijk. Gedurende de uitwerking van het plan en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het van essentieel belang dat alle stations open blijven om zoveel mogelijk overlast voor de reizigers te beperken. Alleen de stations met slechts één ingang mogen worden afgesloten tijdens de uitvoering.

Stations in 2018 gereed

Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in maart 2016 en worden de stations in 2018 opgeleverd.

IGG verantwoordelijk voor de kostenbeheersing

Tijdens het ontwerptraject is IGG in het ontwerpteam verantwoordelijk geweest voor het bouwkostenmanagement. De financiële kostenbeheersing beperkte zich tijdens het ontwerptraject niet alleen tot de bouwkosten, maar de aandacht werd juist ook gelegd op de exploitatiekosten en de wijze waarop slimme keuzes konden leiden tot een optimaal totaal financieel resultaat.

 

 

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners