Exploitatiekosten

Bij de ontwikkeling van bouwprojecten wordt steeds vaker de vraag gesteld om een doorkijk te geven naar de exploitatiekosten of de levensduurkosten. Exploitatiekosten zijn de kosten die voortvloeien uit het in eigendom of in gebruik hebben van onroerende goederen. Exploitatie- en investeringskosten hebben een grote invloed op elkaar. Energiebesparende maatregelen kunnen hoge investeringskosten met zich meebrengen, maar dit kan op den duur worden terugverdiend. In veel gevallen heeft het voor een doorrekening van de exploitatiekosten dus een toegevoegde waarde bij het beslissingsproces.

IGG heeft jaren geleden deze ontwikkeling al gezien en voor zeer veel projecten geadviseerd om deze beoordeling mee te nemen in het ontwerpproces. IGG heeft een uitgebreide database met beschikbare gegevens voor het bepalen van de expoitatiekosten en levensduurkosten.

Inzicht in exploitatiekosten

IGG stelt exploitatiekosten op volgens een indeling zoals vastgelegd in NEN 2699. Hierbij maakt IGG een onderscheid in:

  • Vaste kosten: financieringskosten, afschrijving, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten;
  • Energiekosten: elektriciteit, gas, water en overige energiekosten;
  • Onderhoudskosten: kosten voor technisch onderhoud en schoonmaakkosten;
  • Administratieve beheerkosten: verhuurkosten, bemiddelingskosten, boekhouding, personeelskosten en administratie;
  • Specifieke bedrijfskosten: bewaking, beveiliging.
Bent u op zoek naar een allesomvattend perspectief over de exploitatie en levensduurkosten? Neem dan contact op met ons team. De specialisten van IGG hebben alle benodigde expertise binnen handbereik.

Enkele projecten met adviesdienst: Exploitatiekosten

Renovatie stadhuis Spijkenisse

Spijkenisse
Spuiforum Den Haag

Den Haag
Exploitaties Osdorpplein

Flora Holland

Aalsmeer
Metaforum TU/e campus 2020

Eindhoven
Calatrava bruggen

Haarlemmermeer
12
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners