Bouwkosten per m3

Een goede indicatie van de bouwkosten is één van de belangrijkste onderdelen van de initiatieffase van een bouwproject. Kostenoverschrijdingen kunnen de haalbaarheid van het project in gevaar brengen – om dit te voorkomen is het verstandig dat u in een zo vroeg mogelijks stadium een berekening maakt van uw bouwkosten per m3.

Het team van IGG kan uw bouwplannen omzetten naar een indicatie van de bouwkosten die u per m3 kunt verwachten. Aan de hand van uw concept en het bijbehorende schetsontwerp worden de bouwkosten per m3 uitgewerkt tot een zo gedetailleerd mogelijk totaalbeeld, waarmee u eenvoudiger in staat bent om uw budget effectief te bewaken.

Online inzicht in uw bouwkosten per m3?

IGG heeft het product BouwkostenKompas ontwikkeld om een actueel inzicht te bieden in de bouwkostenkengetallen voor uiteenlopende bouwprojecten. De kengetallen worden ieder kwartaal door onze specialisten bijgewerkt, en bieden optimale houvast voor het berekenen van uw bouwkosten per m3.

Waar zijn bouwkosten per m3 op gebaseerd?

Ruimtelijke indeling, materialen, afwerking – de bouwkosten per m3 omvatten alles wat uiteindelijk door de bouwer opgeleverd moet worden. Om een algemene indruk te geven worden de bouwkosten per m3 daarom afgeleid uit standaardiseerbare aspecten zoals gebouwtype, functie en gebruiksvoorwaarden.

Bouwprojecten zijn echter nooit gebaat bij standaardoplossingen – elk bouwproject is verschillend, en een bouwkostendeskundige moet daarom altijd rekening houden met het beoogde doel. Daarom hanteert IGG een integrale visie op bouwkostenadvies. Wij vragen ons bij ieder onderdeel niet alleen af hoeveel het kost, maar ook waarom, en welke alternatieven er hiervoor beschikbaar zijn. Door de bouwkosten per m3 op deze wijze te berekenen wordt het inzicht nog nauwkeuriger.

Direct inzicht in de bouwkosten per m3 bij IGG

IGG heeft inmiddels meer dan twintig jaar ervaring in bouwtechnisch en bouweconomisch advies. Wij zijn betrokken geweest bij uiteenlopende nationale en internationale projecten, en hebben kennis en expertise op gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en restauratie. Daardoor hebben onze specialisten toegang tot alle disciplines die bij het berekenen van uw bouwkosten per m3 relevant zijn. Zowel onze nauwkeurigheid u als onze betrokkenheid staan hierbij op eenzaam hoog niveau.

Wilt u weten waar uw bouwkosten per m3 op uit zullen komen, of heeft u vragen over andere aspecten van uw bouwproject? Voor bouwadvies, planningsadvies en bouweconomisch inzicht kunt u altijd contact opnemen met het team van IGG.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners