Kengetallen voor bouwkosten

Bouw- en ontwikkelingsprojecten zijn altijd uniek. De doelstellingen, werkmethoden, bouwsystemen en gebruikte materialen verschillen sterk van project tot project. Hierdoor kunnen er zelden universele uitspraken gedaan worden over de totale kosten van bouwprojecten – elk project is immers anders.

Deze onderlinge verschillen nemen echter niet weg dat de onderdelen van individuele bouwprojecten wel met elkaar vergeleken kunnen worden om kengetallen voor bouwkosten af te leiden. Architecten, aannemers en andere uitvoerende partijen kunnen deze kengetallen gebruiken om bouwkosten snel te controleren. Wilt u meer grip krijgen op uw bouwkosten, dan zijn kengetallen een bijzonder nuttig hulpmiddel.

Actuele kengetallen van bouwkosten nodig?

IGG heeft het product BouwkostenKompas ontwikkeld om kostenbeheersing in de bouwsector optimaal te kunnen ondersteunen. BouwkostenKompas biedt een overzicht van de meest recente bouwkostenkengetallen voor diverse projecten, waardoor u altijd over de juiste informatie kunt beschikken.

Sneller inzicht in bouwkosten dankzij kengetallen

Bouwprojecten zijn modulair – ieder projectonderdeel draagt bij aan de totale kosten. Door kengetallen voor deze bouwkosten af te leiden uit projectbegrotingen is het dan ook mogelijk om snel een trefzekere inschatting te maken van de kosten van andere projecten. De jarenlange ervaring van IGG heeft geleid tot een uitgebreide kennisdatabase van bouwkosten en de kengetallen die daaraan verbonden zijn. De begrotingen in deze database worden continu bijgehouden door onze adviseurs, waardoor de informatie altijd up-to-date is.

Het gebruik van deze kengetallen om bouwkosten in te schatten geeft projectontwikkelaars dus een praktische, actuele methode om kostenoverschrijdingen te voorkomen.

De meest recente kengetallen voor bouwkosten vindt u bij IGG

IGG berekent kengetallen voor bouwkosten in ieder werkgebied van de bouwsector. Wij hebben uitgebreide ervaring met verschillende installatieconcepten en gebouwtypen, en nemen de afhankelijkheden en prioriteiten hiervan mee in onze berekening. Daarnaast worden ook de kengetallen voor bouwkosten van civiele werken in onze producten meegenomen. U kunt via de website van IGG niet alleen jaarlijkse naslagwerken aanvragen, maar ook gebruik maken van een kengetallenmodule die per kwartaal bijgewerkt wordt.

Wilt u direct toegang tot actuele kengetallen om uw bouwkosten beter te beheersen? Bekijk de verschillende producten en naslagwerken op onze website, of neem contact op met het team van IGG. Onze hulpmiddelen geven uw bouwproject de beste kans op succes.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners