VO Hanzehogeschool goedgekeurd door Raad van Toezicht

Rob Passchier (RKN)
VO Hanzehogeschool goedgekeurd door Raad van Toezicht

Afgelopen maandag, 23 januari 2017, keurde de Raad van Toezicht (RvT) het Voorlopig Ontwerp (VO) goed van de nieuw- en verbouw van ZP7. Het College van Bestuur was al eerder (16 januari 2017) akkoord gegaan. De goedkeuring van het CvB en de RvT betekent een belangrijke stap naar de volgende fase. Nu dit besluit genomen is, wordt in de volgende fase samen gewerkt met de gebruikersgroepen naar het Definitief Ontwerp (DO). Tegelijkertijd wordt gestart we met de voorbereiding van de aanbesteding van de uitvoerende partijen. Voor de zomervakantie 2017 moet het DO zijn opgesteld en goedgekeurd door het CvB en de RvT. De start van de uitvoeringsfase is gepland begin 2018.

Waarom nieuw- en verbouw?

De uitvoering van het project ZP7 is noodzakelijk om de functionaliteit van de huisvesting voor de schools (SIFE, SIRE, SIMM, SIBS, LMIPA), Kenniscentra en voor Bedrijven en Staven te vergroten. Daarnaast worden algemene voorzieningen gemaakt, zoals een Conferentieruimte, een Mediatheek en een FoodPlaza. Het concentreren van de campusbrede dienstverlening zorgt er bovendien voor dat studenten van verschillende schools, medewerkers van verschillende organisatie onderdelen en professionals uit het bedrijfsleven elkaar tegenkomen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een toekomstbestendig, compact gebouw met een goede balans tussen kwaliteit voor onderwijs en bezetting/benutting van het ruimtegebruik .

Het doel van het project ‘Nieuw- en verbouw ZP7’ is om in de zomer van 2022 te beschikken over huisvesting, die aansluit op de primaire processen van de schools, Bedrijven en Staven.
Bij de nieuw- en verbouw van ZP7 worden aardbevingsversterkende maatregelen getroffen. De NAM is nauw betrokken bij de technische invulling en de financiële gevolgen van de versterkingsmaatregelen.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Rob Passchier (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners