Programma van eisen

Een goed ontwerptraject start met het opstellen van een Programma van Eisen. Een Programma van Eisen vertaalt de wensen en uitgangspunten van de opdrachtgever in een helder overzicht waarop de adviseurs het plan uitwerken. Een goed programma van eisen doet uitspraak over:

  • De kwantitatieve eisen, hieronder vallen het aantal werkplekken en de grootte van de werkplekken;
  • De onderlinge relaties van de verschillende ruimten;
  • De technische eisen, hieronder valt o.a. de klimatologische kwaliteit van de binnenruimten;
  • De esthetische eisen, hieronder valt o.a. de gewenste uitstraling van het pand.

Indien onderdelen ontbreken of niet goed worden verwoord kan dit tot ongewenste vertragingen leiden bij een verder traject. IGG helpt u om alle ruimtelijke, functionele en esthetische kwaliteiten te verwoorden in een volledig en correct Programma van Eisen. Tevens toetst IGG direct het programma aan de financiële kaders.

Bent u op zoek naar een compleet Progamma van Eisen? Neem dan contact op met ons team. De specialisten van IGG hebben alle benodigde expertise in huis.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners