Faalkosten

Binnen bouwprojecten worden nog steeds veel onnodige kosten gemaakt door:

  • Een inefficiënt verloop van het bouwproces;
  • Het niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen van het eindproduct;
  • Het moeten herstellen of vervangen van zaken.

Projecten vallen door deze faalkosten vaak duurder uit; immers weet de bouwer dat hij onnodige kosten ten behoeve van het eindproduct maakt en belast deze door in de aanneemsom. Partijen die de komende jaren de faalkosten terug weten te dringen zullen een belangrijk voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie.

Inzicht in faalkostenreductie

Faalkosten dienen te worden beheerst binnen een gehele organisatie of een ontwerpteam (en niet alleen in de uitvoeringsfase) zodat de winst kan worden behaald  vanaf de eerste ontwerpfases en adviezen. Voor het gehele ontwerp- en uitvoeringstraject heeft IGG een methodiek ontwikkeld voor het reduceren en voorkomen van faalkosten. Deze methodiek heeft als doel dat er onderling een betere afstemming ontstaat tussen de verschillende partijen (ketenintegratie) en zorgt er voor dat u effectief en snel concrete resultaten behaalt.

Samenwerking en afstemming biedt dus kansen; nieuwe technieken zoals BIM maken deze samenwerking daarbij steeds beter mogelijk. Om deze samenwerking te bevorderen maken wij gebruik van de kennis en ervaring van alle partijen binnen het team. Een samenspel tussen deze teamleden zorgt voor een goede optimalisatie van het proces. Met het samenbrengen van de juiste mensen komen de oorzaken van de faalkosten aan het licht en kan er concreet worden gestuurd op een aanpak van deze oorzaken.

Bent u op zoek naar de mogelijkheden om faalkosten binnen een proces te voorkomen of reduceren? Neem dan contact op met ons team.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners