Bim Management

Bij steeds meer projecten zal BIM een belangrijke rol gaan spelen. Met BIM leveren de diverse betrokken partijen input aan een gezamenlijk model. Indien we naar één gezamenlijk model gaan wordt elke adviseur naast deels verantwoordelijk ook deels eigenaar van dat ene centrale model. De vraag die dit oproept is: wie gaat het model ‘hosten’ en wie zal de stromen van informatie en de eventuele strijdigheden die dit kan opleveren, en de benodigde acties hierop gaan beheersen?

De architect lijkt hiervoor in beginsel de aangewezen persoon, aangezien hij de basis legt voor het ontwerp en het BIM. Hierin schuilt echter een risico: de architect dient dan naast de beheersing van het model ook zorg te dragen voor zijn eigen input. Bij een conflict tussen de input van verschillende adviseurs is het mogelijk dat de architect (als adviseur én beheerder van het model) niet volledig onafhankelijk kan handelen. Voorbeeld: een architect zou niet de eigenschappen van het materiaal mogen wijzigen indien hieraan door andere adviseurs minimale eisen worden gesteld. Voor grote projecten kan een onafhankelijk manager van het BIM een toegevoegde waarde hebben voor het beheersen van het model op volledigheid, juistheid en conflicten.

Een onafhankelijke BIM manager

Bij grote complexe projecten speekt de controlefunctie op het BIM een steeds belangrijkere rol. Daarom is het aan te bevelen om het beheer van het BIM te laten verlopen middels een BIM manager. De BIM manager controleert of de verschillende modellen voldoen aan de afgesproken minimale eisen. Het model dat zo ontstaat kan door iedereen worden bekeken en de projectpartners kunnen specifieke informatie aan het model onttrekken. IGG heeft vanuit haar ervaring als kostenmanager altijd al een belangrijke taak gehad in het controleren van stukken en afstemmen van de juistheid van informatie; hierop blijkt de taak van BIM manager een logisch vervolg.

IGG ziet BIM management niet als een activiteit waarbij de BIM manager een centraal model beheert en de input van alle andere adviseurs in het BIM invoert. Een BIM manager moet het mogelijk maken dat de verschillende adviseurs juist zelf in het model kunnen werken en wijzigen. Waar de BIM manager zich in onderscheidt is het creëren en beheersen van deze omgeving.

Taken van de BIM manager zijn:

  • Het opstellen Plan van Aanpak BIM;
  • Het opstellen Programma van Eisen van de benodigde input;
  • Het afstemmen uitwerkingsniveau;
  • Het beoordelen en sturen van conflicten.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die IGG als BIM manager geeft? Neem dan contact op met ons team.


Enkele projecten met adviesdienst: BIM

Stadion Feyenoord

Rotterdam
Paleis Het Loo

Apeldoorn
Sola Gratia

Schoonhoven
Ter Weel

Goes
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners