Contractmanagement

Bij moderne aanbestedingstrajecten wordt steeds meer aandacht besteed aan het selecteren van de juiste contractvorm. Dit is niet verwonderlijk – hoe beter de parameters van het contract aansluiten op uw doelstellingen, des te groter de kans dat de doelen daadwerkelijk behaald worden.

Een passende contractvorm is op zichzelf echter geen garantie voor succes. Om de kwaliteit van de prestaties tijdens de gehele contractperiode te kunnen waarborgen is immers ook goed contractmanagement nodig. IGG heeft de kennis en expertise in huis om u hierbij te ondersteunen. Onze specialisten kunnen u adviseren over de inrichting van uw contractmanagement en helpen om mogelijke verbeteringen duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast kunnen wij ook de uitvoering van het contractmanagement voor u uit handen nemen.

Het belang van goed contractmanagement

Aanbestedingen en publiek-private samenwerkingen hebben vaak een lange looptijd. De betrokken partijen komen vooraf overeen welke prestaties er geleverd moeten worden en aan welke eisen deze moeten voldoen. Zonder contractmanagement is het echter lastig om te bepalen of het contract conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat kortingen en boetes incorrect worden ingezet, of dat er zonder duidelijke tegenprestaties betalingen gedaan worden.

Het toepassen van contractmanagement helpt om onduidelijkheden en kwaliteitsproblemen te voorkomen. Er ontstaat een sterk raamwerk van controle en correctie, waardoor risico’s voor alle betrokken partijen tijdig opgespoord en geminimaliseerd kunnen worden.

Integraal contractmanagement van IGG

Contractmanagement biedt voordelen voor zowel aannemer als opdrachtgever. Doordat er tijdens de hele contractperiode toegezien wordt op de naleving van het contract is er minder onzekerheid over prestaties en betalingen. Ook voorziet contractmanagement in onderhandelingsmogelijkheden bij wijzigingen tijdens de looptijd. De samenwerking verloopt hierdoor harmonieuzer en soepeler.

IGG hanteert ook bij contractmanagement een integrale aanpak. Onze breed ontwikkelde expertise stelt ons in staat om het gehele aanbestedingstraject te overzien en op precies die aspecten in te zoomen die voor het succes van uw project het meest belangrijk zijn. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met IGG en maak een afspraak met een van onze adviseurs.


Enkele projecten met adviesdienst: Aanbestedingsadvies

B-Proud

Den Haag
Gemeentehuis Moerdijk

Moerdijk
Toren van Oud

Den Haag
Jamie Deli Schiphol lounge 3

Schiphol
EA Laan van Puntenburg 100

Utrecht
The Hour Glass

Amsterdam
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners