Aanbestedingswet

Aanbestedingen zijn in Nederland aan een complex geheel van wet- en regelgeving gebonden. Om onregelmatigheden te voorkomen en aan de steeds strenger wordende eisen van de Europese Unie te kunnen voldoen heeft de overheid in 2012 besloten tot het invoeren van de Aanbestedingswet.

De Aanbestedingswet is bedoeld om mededinging in de bouwsector beter te structureren, en vormt een evolutie op de afspraken die reeds in voorgaande wetten en reglementen vastgelegd zijn. Wilt u weten welke veranderingen in de Aanbestedingswet voor u relevant zijn? Het adviesteam van IGG zoekt het graag voor u uit.

Wat betekent de Aanbestedingswet voor u?

De introductie van de nieuwe Aanbestedingswet heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse bouwsector. Het clusteren van opdrachten en projecten is onder de Aanbestedingswet niet zonder meer toegestaan, en ook de proportionaliteit van eisen waar ondernemers mee te maken krijgen is veranderd. Deze veranderingen hebben invloed op contractvoorwaarden, inschrijvingen en de kosten die aan deelname aan aanbestedingen verbonden zijn.

Daarnaast heeft de invoering van de Aanbestedingswet ook gevolgen voor bestaande regelementen. De raamwet EEG-voorschriften bij aanbestedingen wordt in de nieuwe wetgeving ingetrokken, evenals de Bao, Bass en Wira. Dit kan impact hebben op zowel bestaande als geplande projecten.

Advies over de Aanbestedingswet

De Nederlandse Aanbestedingswet zal zich ook na de inwerkingtreding blijven ontwikkelen – reeds aangekondigde wijzigingen in het Europese aanbestedingsregelement zijn nog niet in de huidige wettekst opgenomen, en zullen via latere aanpassingen aan de Aanbestedingswet worden toegevoegd. Bovendien kan de wet ook op nationaal niveau met nieuwe regelgeving worden aangevuld.

Het team van IGG kan u helpen met de nieuwe wet- en regelgeving om te gaan. Onze adviseurs blijven continu op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de Aanbestedingswet en aanverwante wetgeving, en kunnen hierdoor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers optimale ondersteuning bieden bij aanbestedingen. Heeft u vragen over een project, of wilt u meer weten over reglementen in de bouwsector? Neem dan contact op met IGG.


Enkele projecten met adviesdienst: Aanbestedingsmanagement

The British School of Amsterdam

EA Laan van Puntenburg 100

Utrecht
Nationale Postcodeloterij

Amsterdam
Gershwin Brothers

Amsterdam
De Steltloper

Amsterdam
First

Rotterdam
123
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners