Aanbestedingsrecht bij bouwprojecten

De complexiteit van bouwprojecten neemt steeds verder toe. Veranderingen in de behoeften van gebruikers en bewoners hebben de markt aanzienlijk dynamischer gemaakt, en ook de eisen die aan de bouwsector worden gesteld maken het lastig om projecten te beheersen. Overheidsprojecten voegen hier nog een extra dimensie aan toe: het aanbestedingsrecht.

De wijze van aanbesteding van bouwprojecten is in Nederland afhankelijk van de geschatte waarde van het project – boven het drempelbedrag moeten opdrachten Europees aanbesteed worden. Welke inschrijvingen geaccepteerd mogen worden hangt onder andere af van het aanbestedingsrecht. Voldoet een potentiële projectontwikkelaar niet aan de voorwaarden die in het aanbestedingsrecht zijn vastgelegd, dan kan de overheid hen niet contracteren. Veranderingen in deze reglementen maken het moeilijker om ze te doorgronden. De specialisten van IGG kunnen u hierbij assisteren.

Veranderingen in het aanbestedingsrecht

Het Nederlandse aanbestedingsrecht is de laatste decennia sterk in beweging geweest. De invoering van het Bao en Bass volgde de lijn die in de Raamwet EEG-voorschriften reeds werd ingezet, en met de Wira werd het aanbestedingsrecht verder verfijnd. Deze wetten en besluiten vormen een bindend kader voor overheidsaanbestedingen, en schrijven procedures voor waar de overheid bij de selectie van projectontwikkelaars aan moet voldoen.

In 2012 is het speelveld echter opnieuw verder veranderd, omdat het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet werd aangenomen. Deze wet is bedoeld om het aanbestedingsrecht in Nederland verder te verhelderen en te verscherpen, en zal later aangevuld worden met relevante EU-wetgeving.

IGG levert professioneel advies over aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht zal ook in de toekomst blijven veranderen. Zowel de bouwsector als de overheid erkennen dat het aanbestedingsrecht complex is geworden. Deze complexiteit zal met de invoering van nieuwe wetten en regelgeving alleen maar toenemen.
Om optimaal met de dynamische situatie in het aanbestedingsrecht om te kunnen gaan is het belangrijk dat u op de hoogte kunt blijven van actuele ontwikkelingen. Hoe helderder uw inzicht in de juridische facetten van overheidsprojecten, des te beter u zult kunnen concurreren. Het team van IGG heeft jarenlange ervaring met aanbestedingsrecht, en kan u uitgebreid adviseren over de meest recente veranderingen.

Bent u op zoek naar specifieke informatie, of wilt u graag uw situatie bespreken met een van onze adviseurs? Voor een persoonlijke afspraak kunt u altijd contact opnemen met IGG.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners